ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ2018

Σεπ 11, 2019 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιοποιεί τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 22ης εταιρικής χρήσης (1/1/2018 – 31/12/2018)’