Ανθρώπινο Δυναμικό

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΗ

Αντωνακάκης Χαράλαμπος

Οικονομολόγος

Γενικός Διευθυντής

 

 

 
Γεροντή Λυδία
Κοινωνιολόγος
Γραμματεία
Μενεγάκη Αικατερίνη

Οικονομολόγος

Τμήμα Έργων και Προγραμμάτων
Κρασαδάκης Γεώργιος

Πολιτικός Μηχανικός

Τμήμα Έργων και Προγραμμάτων
Κουτάντος Μιχαήλ
 

Γεωπόνος MSc

Τμήμα Έργων και Προγραμμάτων
Σπανός Γεώργιος
 

Οικονομολόγος – Λογιστής

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης