Μέτοχοι

Α/Α
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ

1

Περιφέρεια Κρήτης   

52,66%
2
Δήμος Αγίου Νικολάου
12,39%
3
Δήμος Ιεράπετρας
13,05%
4
Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου
  4,52%
5
Δήμος Σητείας
  6,60%
6
ΤΕΔΚ Νομού Λασιθίου
  1,72%
7
Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ
  7,56%
8
Επιμελητήριο Λασιθίου
  0,41%
9
Ε.Α.Συνεταιρισμών Σητείας
  0,20%
10
Ε.Α.Συνεταιρισμών Ιεράπετρας
  0,28%
11
Ε.Α.Συνεταιρισμών Μεραμβέλλου
  0,41%
12
Ε.Α.Συνεταιρισμών Επ. Λασιθίου
  0,20%